Pałac Sapiehów w Warszawie, czyli Koszary Sapieżyńskie

      Możliwość komentowania Pałac Sapiehów w Warszawie, czyli Koszary Sapieżyńskie została wyłączona

Na terenie Warszawy znajduje się wiele interesujących pałaców o długiej historii. Jednym z nich jest Pałac Sapiehów położony na Nowym Mieście, a dokładnie przy ulicy Zakroczymskiej.

Historia Pałacu Sapiehów

Pałac Sapiehów w Warszawie został wzniesiony w barokowym stylu według projektu Jana Zygmunta Deybla dla kanclerza wielkiego litewskiego Jana Fryderyka Sapiehy w połowie XVIII wieku. Swoją nazwę wziął zatem od nazwiska pierwszego właściciela.

Niestety, pałac nie był w zbyt dobrym stanie już w 1817 roku. Wówczas został on odkupiony od Komisji Rządowej Wojny Księstwa Warszawskiego, a potem przebudowany na koszary Sapieżyńskie. Niestety, przebudowa ta w znacznej mierze doprowadziła do zniszczenia barokowej elewacji budynku.

Aż do okresu powstania listopadowego Pałac Sapiehów pełnił funkcję koszar dla 4 Pułku Piechoty Liniowej – Czwartaków. Aż do 1915 roku był koszarami dla wojsk rosyjskich. W okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdował się tam oddział Głównego Wojskowego Szpitala Ujazdowskiego.

Niestety, Pałac Sapiehów został zniszczony w 1944 roku przez Niemców. W latach 1950-1955 został zrekonstruowany przez polską architektkę i konserwatorkę zabytków Marię Zachwatowicz, która przygotowała także projekty wielu innych obiektów w Warszawie. Przy odbudowie stosowano oryginalne plany Jana Fryderyka Deybla pochodzące z XVIII wieku.

Pałac Sapiehów obecnie

W latach siedemdziesiątych w Pałacu Sapiehów działała Specjalna Szkoła Podstawowa, następnie Przedszkole Specjalne i Specjalne Gimnazjum. Od 2005 roku działa tam Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 15 dla Dzieci Słabosłyszących im. Ottona Lipkowskiego.